Om THV

Om Tisvilde Højskoles Venner

Hovedformålet med foreningen “Tisvilde Højskoles Venner” er at udbrede kendskabet til højskolen samt støtte den økonomisk, da den ikke modtager nogen form for offentlige tilskud. I de 12 år foreningen har eksisteret, har den doneret omkring 1.2 millioner kroner i alt. Beløbet er brugt til at forskønne højskolen og indkøbe ting, der kommer kursisterne til gavn og glæde. Pengene kommer primært fra det årlige kontingent, som de ca. 600 medlemmer indbetaler, men heldigvis modtager højskolen også større og mindre kontante gaver. Desuden arrangerer vi hvert år i juni måned en stort anlagt støttekoncert på Restaurant Hvide Hest på Bakken.  I 2018 deltog omkring 320 glade gæster, hvilket gav en indtægt på ca. kr. 30.000.
I 2019 arrangerer Venneforeningen “Nytårskur” d. 31. januar til 1. februar, Høstfest d. 23. - 25. september, Petanque-turnering d. 25. - 27. september og slutteligt en Juledagtur i december. Til disse arrangementer har Venneforeningens medlemmer fortrinsret.
Som eksempler på, hvad pengene bruges til, kan bl.a. nævnes ompolstring og ombetrækning af de arkitekttegnede armstole i dagligstuen, indkøb af store spejle og klædeskabe til dobbeltværelserne, og så har 3 frivillige ompolstret og ombetrukket de 22 originale stole på værelserne.
Højskolen har kun et minimum af ansatte, men til gengæld råder man over omkring 60 frivillige medarbejdere, der servicerer gæsterne på fineste vis. Med ildhu og entusiasme sørger de for, at gæsternes ophold på højskolen bliver både vellykket og dejligt.
Du kan også blive en af de “rigtige venner” ved at melde dig ind i “Tisvilde Højskoles Venner”, for jo flere medlemmer vi er, jo mere kan vi støtte højsko
len økonomisk. Som medlem modtager du vor publikation tre gange årligt. Heri kan du bl.a. læse om kommende arrangementer og om de specialpriser, som medlemmerne får på vore kurser. Desuden er man automatisk medlem af Danske Seniorer og kan deltage i deres arrangementer og benytte sig af deres rabatordninger.
Det årlige kontingent er kr. 200 for enlige og kr. 350 for par, og vi glæder os til at kunne byde dig velkommen som en af de “rigtige venner”.
På festligt gensyn på Tisvilde Højskole og mange vennehilsener. Perben Etwil (bestyrelsesformand)

VEDTÆGTER

For THV's nuværende vedtægter klik her.