Nyheder

NYHEDER

ARRANGEMENTER

Tisvilde Højskoles Venner  har tilmeldt sig til Betalingsservice.

Klik på billeder herunder for at tilmelde dig.

Hvis du har glemt dit medlemsnummer, kan du kontakte venneforeningens sekretær.

INDSAMLING

Som følge af corona krisen står vores højskole nu i den situation, at likviditeten er presset. Dette betyder, at alle vore renoveringsopgaver til forskønnelse af højskolen er sat i stå. Da der er stor vilje fra vores frivillige medarbejdere om at fortsætte renovering og forskønnelse af værelser og andre opgaver, foreslår Tisvilde Højskoles Venners bestyrelse at du/i kan støtte højskolen med en donation. Dette vil betyde, at arbejdet kan gå videre, og at vi alle kan se frem til en endnu skønnere højskole end den vi forlod i 2020. Af projekter kan nævnes maling af gange, værelser, bad og toiletter samt ompolstring af møbler.

I kan glæde jer til at se de sidste nye forbedringer på skolen, som i har været med til at betale igennem jeres kontingenter. Nyt lys i Spisesalen, der kan dæmpes og endda farvelægges, nyt gulvtæppe på "Afrika­gangen" og nymalede værelser bag ved biblioteket.

Du vil kunne følge med på indsamlingen ved at gå ind på Venne­foreningens hjemmeside www.thv.one, hvor der er et "Penge­barometer", hvor du kan se, hvor mange penge, der kommer ind. Vi håber, at du vil være med til indsamlingen og på den måde støtte vores højskole. Alle beløb er velkomne.

Donationen bedes sættes ind på reg. nr. 5358 konto nr. 0319317 mærket THV-DONATION.

Nu ønsket om et lykkebringende nytår og et glædeligt gensyn.

Med venlig hilsen
Holger Skovkjær
Konstitueret formand for Tisvilde Højskoles Venner.

Tusind Tak for hjælpen!


Indsamlingen til fordel for de frivilliges arbejde på Tisvilde Højskole har nu nået over 43.000 kr og bestyrelsen i Venneforeningen er dybt taknemmelig for den store opbakning, som gør det muligt at gennemføre presserende renoveringer m.m.

Økonomien på højskolen er i bund på grund af Corona-restriktionerne, som igen er forlænget til udgangen af februar 2021. Derfor er jeres hjælp så afgørende.
Højskolens kursusprogram er løbende blevet opdateret, som det fremgår af højskolens hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk og såfremt du har lyst til at deltage i et af kurserne opfordrer vi til at bestille jeres kursus nu og indbetale kursusgebyret. Det ville være en stor hjælp. Kontoret er åbent mandag 10.00-14-00.

Det varmer utroligt, når vi mærker den store velvilje hos medlemmer af Venneforeningen, som gennem deres medlemskab i forvejen støtter Tisvilde Højskole. Derfor takker vi tusind gange for den ekstra hjælp og lader pengebarometret være åbent for yderligere indskud på konto Reg. 5358 kto. nr. 0319317.
Se pengebarometret på www.THV.one

Seniorerne er blandt de første, der vaccineres mod Covid-19, og det er netop den aldersgruppe, som besøger højskolen, når den igen kan afholde spændende kurser.
Med andre ord: Der er lys forude.
Vi glæder os til, at højskolen kan åbne igen og få indtægter.


Med venlig hilsen

Holger Skovkjær
Fung. Fomand for Tisvilde Højskoles Venner


PS. Generalforsamlingen 18/3 er aflyst p.g.a. Coronarestriktioner. Ny dato senere på året fremkommer.