Bestyrelse

BESTYRELSE

Tisvilde Højskole Vennes bestyrelse før seneste generalforsamling:

Bagerste række fra venstre:

Ole Bay-Schmidt, Mogens Johansen (forstander), Holger Skovkjær, Christian Andersen

Forreste række fra venstre:

Jytte Nørgaard, Anni Jensen


Preben Etwil

Fungerende formand

Bente Jørgensen

Kasserer

Jytte Nørgaard

Sekretær

FOTO

Holger Skovkjær


Christian Andersen

Mogens Johansen

Forstander