Hjem

Velkommen til

Tisvilde Højskoles Venner

Besøg også Tisvilde Højskoles hjemmeside for at få oplysninger om og tilmelding til aktuelle kurser - klik her.

Det nye nummer af "Vennebladet" er udkommet og kan ses under "Venneblade". Blades udsendes til medlemmer med e-mail i løbet af de kommende dage. Det udsendes senere til medlemmer uden e-mail.


Tisvilde Højskoles Venner har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 20. februar 2024, klokken 13.00 på Tisvilde Højskole. Indkaldelsen findes i decembernummeret af "Vennebladet". Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen vil være men i næste nummer af "Vennebladet"


Husk at notere datoen for støttefesten på "Hvide Hest" på Bakken, onsdag, den 19. juni 2024. Se mere under nyheder.