Indmeldelse

Indmeldelse

Du skal være så hjertelig velkommen i vor “Venneforening”


For foreningen Tisvilde Højskoles Vennerer der to vigtige hovedformål:


  1. At bruge kontingenter og donationer til forbedringer og forskønnelse af højskolen, samt indkøb af udstyr m.m., der kommer kursisterne til gavn og glæde.

  2. At gennemføre nogle spændende og morsomme arrangementer for medlemmerne, hvor vi kan hygge os i hinandens selskab og måske skabe nogle nye venskaber?

Mange fordele ved at være medlem i “Tisvilde Højskoles Venner


Det koster årligt kun kr. 200,- for enlige og kr. 350,- for par at være medlem, og for det får de mere end 500 medlemmer en række fordele:

Venneforeningen arrangerer 3-4 specielle, årlige arrangementer, som vores medlemmer får til en nedsat specialpris. Derudover har du som medlem hos os samme fordele, som medlemmerne af Danske Seniorer har. Hvis du blot opgiver medlemsnummer 35956, som er Venneforeningens medlemsnummer hos Danske Seniorer, får du rabat på arrangementer og rejser m.m., der annonceres i Seniorbladet. Så har du betalt kontingent til Tisvilde Højskoles Venner, er du automatisk medlem af Danske Seniorer.


Tre gange om året udgiver vi et medlemsblad som et supplement til højskolens øvrige publikationer. Her kan du læse om Venneforeningens kommende arrangementer og i øvrigt andre, udvalgte kurser, som højskolen tilbyder. Du kan se den komplette kursusoversigt på: “www.tisvildehoejskole.dk

Enlig
Par
 
 
 
 
 
 
 
 

Når vi har modtaget indmeldelsen, fremsendes betalingsopkrævning, medlemsnummer samt øvrige, relevante informationer.

Betalingen af kontinget kan efterfølgende ske automatisk ved at tilmelde dig til Betalingsservice